«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Sanly çözgüt — 2024» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçirilýär. Türkmenistanda sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça täze startaplara (StartUp) badalga bermek maksady bilen, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Sanly çözgüt — 2024» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçirilýär.

«Sanly çözgüt — 2024» bäsleşiginiň haýsy ugurlar boýunça geçiriljekdigi aýdyldy. «Sanly çözgüt — 2024» bäsleşigini emeli aň, robototehnika we awtomatizasiýa, «akylly» oba hojalyk tehnologiýalary, «akylly» öý we «akylly» şäher, bilim we elektron okuw, sanly lukmançylyk hem-de hyzmatlar ulgamy ýaly ugurlar boýunça geçirmek meýilleşdirilýär. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, bu barada 28-nji iýunda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewiň bu innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge görülýän taýýarlyk hakyndaky hasabatynda aýdyldy.