"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ telekommunikasiýa hyzmatlary

"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ Aragatnaşyk ulgamlaryny gurnamak, telekomunikasiýa hyzmatlary bilen baglanyşykly hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär

Taslama we gurluşyk

Taslama

  • Aragatnaşyk linýalarynyň (optiki süýümli kabelleri, telefon kabelleri we ş.m.) taslamasyny we çenlik resminamalaryny taýarlamak;

Gurluşyk we gurnama

  • Guýylary aragatnaşyk ulgamlarynda gurnamak (KKS2, KKS3), Aragatnaşyk linýalarynyň duýduryş sütünlerini gurnamak;
  • Aragatnaşyk liniýalarynyň (optiki süýümli kabelleri, telefon kabelleri) aragatnaşyk ulgamlaryndan geçirmek işleri;