"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ programmirlemek

"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ aragatnaşyk enjamlaryny abatlamak, programma üpjünçiligini, "1C" we elektron resminamalary dolandyrmak bilen baglanyşykly hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär

Ösüş we tehniki hyzmat

Enjamlary abatlamak

  • Kompýuter abatlamak
  • Aragatnaşyk enjamlaryny abatlamak

Programma üpjünçiligi

  • Programmalary düzmek olara düzediş etmek we hyzmat etmek
  • Kärhanalaryň ýerine ýetirýän işlerini awtomatlaşdyrmak üçin programmalary işläp düzmek

"1C" programma üpjünçiligi

  • Kompaniýamyz, korporatiw buhgalter hasabatyny we resminamalaryny awtomatlaşdyrmagy we dolandyrmagy ýeňilleşdirýän 1C programma üpjünçiliginiň dilleri

Elektron resminamalary dolandyrmak

  • Elektron resminamalary dolandyrmak üçin döredilen programmalary gurmak we düzmek

Web sahypalarynyda SSL goragy

  • Web sahypalarynyda SSL goragy
  • Web sahypalarynda baňk amallary we tölegler geçirlende ýa-da şahsy maglumatlary girzilende we ş.m işler alnyp barlanda web sahypanyň gorag bilen üpjin edilmegi
Giňişleýin

AV Milli One Endpoint Security

  • Siziň kompýuteriňiz üçin wiruslara garşy doly gorag
Giňişleýin