"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ-i programmirlemek,aragatnaşyk enjamlaryny abatlamak,programma üpjünciligini ornaşdyrmak bilen baglanyşykly hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär.

Programma üpjüçiligini taýýarlamak we ornaşdyrmak

 • Programmalary düzmek, olara düzediş girizmek we hyzmat etmek;
 • Kärhanalaryň ýerine ýetirýän işlerini awtomatlaşdyrmak üçin programmalary işläp taýýarlamak;
 • Buhgalter hasabatyny we resminamalaryny awtomatlaşdyrmagy we dolandyrmagy ýeňilleşdirýän "1C" programma üpjünçiligini ornaşdyrmak we hyzmat etmek;
 • Elektron resminamalary dolandyrmak üçin döredilen programmalary ornaşdyrmak we hyzmat etmek;
 • GPS trekeriniň we simsiz aragatnaşygynyň üsti bilen ulaglara gözegçilik etmek "GPS sanly monitoring hyzmaty" programma üpjünçiliginiň ornaşdyrmak we hyzmat etmek;

SSL derejeli sertifikaty

 • Web sahypaňyzy goramak üçin SSL sertifikaty;
 • Web sahypalarynda bank amallary we tölegler geçirilende ýa-da şahsy maglumatlary girizilende we ş.m. işler alnyp barlanda web sahypanyň gorag bilen edilmegi;

Enjamlary abatlamak

 • Kompýuterleri abatlamak;
 • Printerleri abatlamak;
 • Aragatnaşyk enjamlaryny abatlamak;

AV Milli One Endpoint Security

 • Kompýuter enjamynyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça wiruslara garşy doly gorag;